• Chương trình moca
 • BigBang Nguyễn Kim
 • Lottte thứ tư bùng nổ mua sắm
 • Thứ ba mua thả ga cùng Lazada
 • LO gì vé Tết - Ngại gì quê xa
 • Aday rồi
 • Quà khủng hoàn tiền lớn
 • Dao Shopee
 • Cất cánh cùng Vietnam Airline
 • Trải nghiệm đẳng cấp xứng tầm cùng thẻ SCB MasterCard World
 • Chương trình AVIA
 • MasterCard trong tay - Nhận ngay ưu đãi
 • MasterCard CashBack
 • Phát hành ngay - Quà trao tay
Phát hành ngay – Quà trao tay
Cập nhật ngày 10/04/2017

1. Thời gian triển khai

từ ngày 10/04/2017 đến hết ngày 31/12/2017.

2. Đối tượng áp dụng

Chủ thẻ tín dụng quốc tế do SCB phát hành (bao gồm Visa và MasterCard).

3. Hình thức khuyến mại

Tặng quà hiện vật, phiếu quà tặng, phí thường niên

4. Nội dung chương trình khuyến mại

Khách hàng phát hành mới thẻ tín dụng quốc tế SCB (thẻ chính) có thể lựa chọn 01 trong 02 loại quà tặng sau khi thỏa điều kiện của chương trình:

Lựa chọn 01: Phí thường niên năm đầu tiên của thẻ

Khu vực áp dụng Loại thẻ Điều kiện về doanh số chi tiêu trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ
Trên toàn quốc Chuẩn Từ 300.000 đồng trở lên
Vàng Từ 500.000 đồng trở lên
Platinum Từ 900.000 đồng trở lên
World Từ 1.200.000 đồng trở lên

Lựa chọn 02: Quà hiện vật/phiếu quà tặng (tùy theo từng khu vực)

Khu vực áp dụng Loại quà tặng Loại thẻ Điều kiện về doanh số chi tiêu trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội
 • Túi kéo du lịch
 • Hoặc vali trẻ em.
Chuẩn Từ 1.000.000 đồng trở lên
Vali du lịch phổ thông size 20 inch Vàng Từ 1.500.000 đồng trở lên
Vali du lịch phổ thông size 24 inch Platinum Từ 2.000.000 đồng trở lên
Vali du lịch cao cấp size 20 inch World Từ 3.000.000 đồng trở lên
Khu vực còn lại Phiếu mua hàng  trị giá 500.000 đồng Chuẩn Từ 500.000 đồng trở lên
Phiếu mua hàng  trị giá 800.000 đồng Vàng Từ 1.000.000 đồng trở lên
Phiếu mua hàng  trị giá 1.000.000 đồng Platinum Từ 1.500.000 đồng trở lên
Phiếu mua hàng  trị giá 1.500.000 đồng World Từ 2.000.000 đồng trở lên

Chi tiết thông tin quà tặng xem tại đây

Danh sách địa điểm nhận vali

Ghi chú:

 • Tổng doanh số chi tiêu hợp lệ của chương trình là tổng doanh số các giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ; không bao gồm doanh số các giao dịch ứng rút tiền mặt hoặc thanh toán dư nợ theo quy định của SCB.
 • Các giao dịch này phải được hạch toán vào hệ thống trong vòng 40 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.
 • Thẻ TDQT World được áp dụng ưu đãi khi sản phẩm triển khai ra thị trường.

Ngoài ra, trong thời gian này, KH là chủ thẻ tín dụng quốc tế SCB còn được tham gia các chương trình khuyến mại sau:

5. Các quy định khác

Quy định khi tham gia chương trình

 • Ưu đãi này chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính. Doanh số của thẻ phụ được tính cho chủ thẻ chính trong suốt thời gian triển khai chương trình.
 • Chỉ áp dụng khi Chủ thẻ chính đã bị thu phí thường niên năm đầu tiên.
 • Thời gian chốt Danh sách Chủ thẻ được tặng phí thường niên/tặng quà các Đợt như sau:
  Đợt Kỳ chốt giao dịch phát sinh Ngày hoàn tất tặng phí thường niên
  Đợt 1 Từ ngày 10/04/2017 đến hết ngày 15/05/2017 Chậm nhất ngày 10/06/2017
  Đợt 2 Từ ngày 16/05/2017 đến hết ngày 25/06/2017 Chậm nhất ngày 20/07/2017
  Đợt 3 Từ ngày 26/06/2017 đến hết ngày 15/08/2017 Chậm nhất ngày 11/09/2017
  Đợt 4 Từ ngày 16/08/2017 đến hết ngày 25/09/2017 Chậm nhất ngày 20/10/2017
  Đợt 5 Từ ngày 26/09/2017 đến hết ngày 15/11/2017 Chậm nhất ngày 11/12/2017
  Đợt 6 Từ ngày 16/11/2017 đến hết ngày 31/12/2017 Chậm nhất ngày 25/01/2018
  Đợt 7 Từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 30/01/2018 Chậm nhất ngày 25/02/2018
 • Trong thời gian triển khai chương trình, Khách hàng có 02 lựa chọn nhưng chỉ được chọn 01 loại quà tặng: phí thường niên hoặc quà hiện vật (đối với Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh); phí thường niên hoặc phiếu quà tặng (đối với Khu vực còn lại) dù phát hành 01 hay nhiều thẻ tín dụng quốc tế SCB, cùng thời điểm hay khác thời điểm
 • Trường hợp Khách hàng phát hành từ 2 thẻ trở lên:
  • Nếu Khách hàng chọn quà là phí thường niên: chỉ tặng phí thường niên cho 01 thẻ (nếu phát hành các thẻ cùng 1 thương hiệu), tặng phí thường niên cho 2 thẻ MasterCard và Visa có doanh số chi tiêu thỏa điều kiện và cao nhất trong 30 ngày kể từ ngày phát hành (nếu phát hành các thẻ khác thương hiệu).
  • Nếu Khách hàng chọn quà hiện vật/phiếu quà tặng: chỉ tặng 01 phần quà tặng (nếu thỏa điều kiện).
 • Khách hàng được tặng phí thường niên không được rút số tiền đó ra bằng tiền mặt/chuyển khoản theo hình thức đề nghị hoàn dư Có.
 • Các Khách hàng đóng Tài khoản thẻ trong vòng 06 tháng kể từ ngày phát hành thẻ phải hoàn trả giá trị ưu đãi mà Khách hàng đã được hưởng từ chương trình.

Các trường hợp không được nhận ưu đãi

 • Chủ thẻ tín dụng SCB trở thành nợ xấu, gian lận hoặc bị bắt buộc hủy thẻ trong thời gian của chương trình diễn ra và vào các thời điểm trao quà tặng.
 • Chủ thẻ đã được hưởng ưu đãi miễn phí thường niên đối với các thẻ phát hành trong đợt này từ các chính sách/chương trình ưu đãi khác của SCB.
 • Khách hàng đóng Tài khoản thẻ cũ (theo từng thương hiệu thẻ) trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm mở tài khoản thẻ mới.
 • Khách hàng từ chối ưu đãi, yêu cầu hủy thẻ trước hoặc vào ngày SCB trao quà tặng.

SCB có quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ nội dung chương trình vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải được sự đồng ý của Khách hàng.

Bằng việc tham gia chương trình này, Khách hàng chấp nhận tất cả các điều kiện, điều khoản của chương trình được liệt kê trong Thể lệ này và theo tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ tín dụng quốc tế SCB.

Các nội dung khác được thực hiện đúng theo pháp luật về khuyến mại và các quy định hiện hành có liên quan của SCB.

Ghi chú:

Riêng đối với các Khách hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, điều kiện về tổng doanh số chi tiêu trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ là:

Lựa chọn 01: Phí thường niên năm đầu tiên của thẻ

Loại thẻ Tổng giao dịch thỏa điều kiện
Chuẩn Từ 600.000 đồng trở lên
Vàng Từ 800.000 đồng trở lên
Platinum Từ 1.800.000 đồng trở lên
World Từ 2.400.000 đồng trở lên

Lựa chọn 02: Phiếu quà tặng/hoặc quà tặng có giá trị tương đương

Loại thẻ Tổng giao dịch thỏa điều kiện Giá trị quà tặng
Chuẩn Từ 1.000.000 đồng trở lên 500.000 đồng
Vàng Từ 1.600.000 đồng trở lên 800.000 đồng
Platinum Từ 2.000.000 đồng trở lên 1.000.000 đồng
World Từ 3.000.000 đồng trở lên 1.500.000 đồng